Пољопривредно шумарска школа

Пољопривредно шумарска школа ''Јосиф Панчић'', Сурдулица

Средња општеобразовна школа ''Гео Милев'', Трн

Jезик

Назив пројекта: Повећање свести младих о значају заштите животне средине - ЕКОШКОЛА

БАЗА ПОДАТАКА материјала који су коришћени на радионицама у оквиру пројекта ECOSCHOOL:

Реализоване активности на пројекту

1
2
3
4
5
Реализоване 4 самосталне акције у заједници, организоване и имплементиране од стране младих (2 у Сурдулици и 2 у Трну) које су допрле до приближно 1000 људи по циљном граду.
6
Организована два округла стола за по 15 представника из локалне заједнице на тему заштите животне средине (1 у Сурдулици и 1 у Трну) .
7
Организован међународни округли сто за 15 представника из Србије и Трна на тему заштите животне средине .
8
Реализована тромесечна медијска кампања у медијима (радио, ТВ,) у пограничном региону (Сурдулица и Трн) .
9
Израђен промотивни мулти-медијални спот .
10
Организована 3 сусрета прекограничног пројектног тима (2 у Србији и 1 у Бугарској) .
11
Организоване и реализоване 3 заједничке -истовремене еко акције младих у Србији и Бугарској .
12
13
Публиковане двојезичне публикације: 100 плаката, 2000 флајера , 5 00 комплета и 2 банера проjекта .
14

Публикована тројезичне публикације: 200 оперативних водича .

http://seminari.skolapancic.edu.rs Приступ бази података је могућ коришћењем следећих параметара: -Username: -gost --------Password: --ekologija

ПОЧЕТНА СТРАНА ...
Разлози за реализацију пројекта
Општине Сурдулица и Трн
Школе - партнери на пројекту
Главне активности на пројекту
Пројектни тим
Албуми са фотографијама

ПОВРАТАК НА САЈТ ШКОЛЕ

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат брoj: 2007CB16IPO006-2011-2-82

Ова страница је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007 CB 16 IPO 006. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је ПШШ ''Јосиф Панчић'' и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.