Пољопривредно шумарска школа ''Јосиф Панчић'', Сурдулица

Средња општеобразовна школа ''Гео Милев'', Трн

Радионица у Сурдулици 24 - 28 јун 2013Обука је почела 24.06.2013год. у Сурдулици (Република Србија), где су, у периоду од 5 дана, до 28.06.2013год., полазници добијали информације из области екологије, стекли основне вештине фацилитације и основна знања о развоју програма вршњачке едукације. Обука се састојала у преношењу основних знања о екологији, загађењу животне средине и заштите животне средине, кроз презентације , радионице, а млади едукатори су имали прилике да се на терену сусретну са проблемима загађења животне средине, и да добију информације о односу грађанства према животној средини.

Радионица у Трну, 3 - 5 јул 2013Младим едукаторима је обезбеђена обука за развој неопходних вештина за мобилисање локалне заједнице, фацилитције, планирање програма рада, комуникацију, налажење средстава и решавање проблема. Обука је изведена у Трну (Република Бугарска) у трајању од 3 дана, од 03.07.2013 до 05.07.2013године. Обуку су водила два експерта који су младим едукаторима пружили неопходна знања за обуке из екологије базиране на интерактивним вештинама и умећу фацилитације.

 

Назад на почетну страницу
ЕКОКАМП - Власина, 15 - 19 јули 2013


У периоду од 15.07.2013 до 19.07.2013год. на Власинском језеру одржан је Екокамп. Камп је пружио могућност младима да кроз креативне радионице и стваралаштво развијају идеје о заштити животне средине. Тема кампа је била екологија. Камп је био организован за 40 младих едукатора из Србије и Бугарске, 10 фацилитатора и волонтера. Екокамп је младим едукаторима пружио квалитетно дружење, стицање још знања из екологије и животне средине, осећај лепоте и користи које пружа здрава животна средина, као и могућност директног контакта са људима, могућност фацилитиције, препознавање еколошких проблема на терену и сл.

Акције у заједници


Пошто су млади едукатори стекли неопходна знања из области екологије и вештине комуникације при вршњачкој едукацији, у периоду од септембра до новембра у Сурдулици и Трну су спроведене 24 радионице у основним и средњим школама уз координацију и надгледање асистента за рад са младима. Радионице су имале за циљ, да едукатори вршњацима приближе значај очувања заштите животне средине и да заједно идентификују проблеме у очувању животне средине како на локалу, тако и шире. У Сурдулици и Трну је изведено 6 акције, једна истовремена у оба града, са циљем промовисања значаја квалитетне животне средине за живот и рад људи као и промовисање пројекта и укључивања што више људи у активно очување животне средине кроз кратке дебате, анкетирањем и едукацијом.

 

 

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат брoj: 2007CB16IPO006-2011-2-82

 

Ова страница је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007 CB 16 IPO 006. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је ПШШ ''Јосиф Панчић'' и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

ПШШ ''Јoсиф Пaнчић''   www.skolapancic.edu.rs   ®   2013    e-mail: jpancic@open.telekom.rs