Пољопривредно шумарска школа

Пољопривредно шумарска школа ''Јосиф Панчић'', Сурдулица

Средња општеобразовна школа ''Гео Милев'', Трн

Jезик

Назив пројекта: Повећање свести младих о значају заштите животне средине - ЕКОШКОЛА

БАЗА ПОДАТАКА материјала који су коришћени на радионицама у оквиру пројекта ECOSCHOOL:

Општина Сурдулица се налази у југоисточном делу Србије, у саставу Пчињског региона. Граничи се са општином Црна Трава на северу, општином Владичин Хан на западу, општинама Врање и Босилеград на југу и Републиком Бугарском на истоку.Смештена је у котлини на 500м надморске висине, окружена планинама Чемерник , Варденик и Кукавица . Општина Сурдулица обухвата 628 км2 и 21200 становника са 41 насељем просечне величине 15,3 км 2 .

Сурдулица има 39 катастарских општина, 25 месних заједница и 11 месних канцеларија.Општина има три просторне целине: плодно поље на југозападу са градским насељем и околним селима у која се сливало становништво, са незавршеним заливним системом, изузетно погодно за повртарство, затим побрђе погодно за воћарство и планински део са ливадама и пашњацима који погодује квалитетном сточарству. Поред погодности за квалитетну пољопривреду, Сурдулица има изузетан потенцијал за развој туризма - Власинско језеро, са околним планинама Чемерник, Варденик, Плана.Воде су посебно вредан потенцијал Сурдулице, што је већ делом искоришћено (Хидроенергетски систем Власина 1, 2 и 3, и Фабрика чисте планинске воде Роса), али остају бројне могућности изградње мини хидроелектрана.

 

Општина Трн је у Републици Бугарској, у југозападном делу земље, седиште истоимене општине Трн је у оквиру Перничке области. Трн обухвата површину од 573.5 км 2 са 52 насељена места и око 5000 житеља, и представља трећу по величини општину у Бугарској. Општина Трн се простире на обале реке Јерма у котлини Знепоље на 800.м.н.в. Трн граничи са општинама Трекјано, Брезник , Земен и Драгоман
и налази се на граници са Србијом, а близу града се налази и гранични прелаз Стрезимировци. Град је је окружен планинама Китка, Герков камен,Чарчалат и Мурговица. Од престонице Софије   град је удаљен 83 km западно, а од обласног средишта,   Перника   град је удаљен 30 km западно. Општина обилује лепим местима од којих треба поменути Кањон реке Јерме са стрмим литицама и изграђеном еко стазом, музеј киселог млека у селу Студен , као и музеј керамике у селу Бусинци,и уклесаном капелом Свете Петке на улазу у Трн. Трн има изузетан потенцијал, за развој пољопривреде на пространим ораницама и пашњацима, и туризма на прелепим пределима планина и брда која окружују град и обалама реке Јерме.

http://seminari.skolapancic.edu.rs Приступ бази података је могућ коришћењем следећих параметара: -Username: -gost --------Password: --ekologija

ПОЧЕТНА СТРАНА ...
Разлози за реализацију пројекта
Општине Сурдулица и Трн
Школе - партнери на пројекту
Главне активности на пројекту
Пројектни тим
Албуми са фотографијама

ПОВРАТАК НА САЈТ ШКОЛЕ

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат брoj: 2007CB16IPO006-2011-2-82

Ова страница је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007 CB 16 IPO 006. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је ПШШ ''Јосиф Панчић'' и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.