Пољопривредно шумарска школа

Пољопривредно шумарска школа ''Јосиф Панчић'', Сурдулица

Средња општеобразовна школа ''Гео Милев'', Трн

Jезик

Назив пројекта: Повећање свести младих о значају заштите животне средине - ЕКОШКОЛА

БАЗА ПОДАТАКА материјала који су коришћени на радионицама у оквиру пројекта ECOSCHOOL:

Пољопривредно шумарска школа “Јосиф Панчић“ је школа са традицијом дужом од 50 година и јединствена је у овом делу Србије. ПШШ “ЈосифПанчић” је установа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања, у подручјима рада: пољопривреда и прерадахране и шумарство и обрада дрвета. Верификована је укупно за 8 профила, а тренутно се у школи образују ученици за образовне профиле: пољопривредни и ветеринарски техничар у области пољопривреде , и шумарски техничар, техничар за пејзажну архитектуру и техничар за ловство и рибарство у области шумарства.

Мултидисциплираним наставним планом и програмом школе створена је реална претпоставка за остваривање квалитетног наставног процеса. У том процесу образовани сустручњаци техничари за планинско газдовање. Основни смисао рада овог стручног кадра је рационално коришћење свих расположивих ресурса брдско-планинског подручја у функцији привредног, културног, туристичког, укупног, целовитог, интегралног развоја брдско планинског подручја.

Пројекти Пољопривредно шумарске школе „Јосиф Панчић“ из Сурдулице:

•  Изградње система подршке руралном развоју-Подручни центар за рурални развој Сурдулица •  Јавни радови : Пошумљавање, нега и заштита шума на подручју општине Сурдулица •  Опремање школе савременом ИТ опремом и наставним средствима •  Савремена мужа-Виза за Европу •  Деверсификација руралне економије у пограничном региону уношењем и усвајањем органске пољопривреде •  Успостављање центра едукације и информисање фармера општине Сурдулица •  Студијско путовање у Словенију •  Инвестиционо одржавање корала за телад и краве-Изградња корала •  Ђачки парламен т - адаптација крова

 

Средња школа “Гео Милев „ из Трна има више од 100 година традиције . Основана је 1892 , а њени дипломци су показали својим успехом да је обука у Трн у на висок ом професионалн ом ниво у . Средња школа “Гео Милев је партнер општини Трн у пројекту очисти центар града и простор око клисуре реке Јерме , УНДП је финансирао пилот пројекат " Одрживи рурални развој " . Средња школа“Гео Милев“ учествује у годишњем лагеру општине за чишћење област и око реке Је рм е клисуре и урбаних делова .

Школа је неколико година укључен а у националн и пројек ат за превоз деце из удаљених села у град и програма " шоља топлог млека " са циљем да осигура доручак за ученике од првог до четвртог разреда .

http://seminari.skolapancic.edu.rs Приступ бази података је могућ коришћењем следећих параметара: -Username: -gost --------Password: --ekologija

ПОЧЕТНА СТРАНА ...
Разлози за реализацију пројекта
Општине Сурдулица и Трн
Школе - партнери на пројекту
Главне активности на пројекту
Пројектни тим
Албуми са фотографијама

ПОВРАТАК НА САЈТ ШКОЛЕ

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат брoj: 2007CB16IPO006-2011-2-82

Ова страница је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007 CB 16 IPO 006. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је ПШШ ''Јосиф Панчић'' и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.