Пољопривредно шумарска школа

Пољопривредно шумарска школа ''Јосиф Панчић'', Сурдулица

Средња општеобразовна школа ''Гео Милев'', Трн

Jезик

Назив пројекта: Повећање свести младих о значају заштите животне средине - ЕКОШКОЛА

БАЗА ПОДАТАКА материјала који су коришћени на радионицама у оквиру пројекта ECOSCHOOL:

Разлози за реализацију пројекта ECOSCHOOL

На подручју између Сурдулице и Трна простире се подручје Власине које је због својих одлика од стране Завода за заштиту природе Србије проглашено Пределом изузетних одлика. Ово подручје карактеришу ретке и угрожене биљне и животињске врсте. На воденим токовима Власине се све чешће може видети пена и масноћа, а највећа опасност јој прети од фекалних и комуналних отпадних вода. Такође обале реке Јерме и Кањон реке Јерме су затрпане смећем и другим отпадом који нарушава лепоту и чистоћу раскошних пејзажа. Очување и пажљиво управљање животном средином је један од кључних фактора за даљи одрживи развој региона и побољшање његове привлачности као туристичке дестинације.

С обзиром, да говоримо о проблему у пограничном региону неопходно је заједничко деловање на питањима од интереса за обе стране границе. Поред примене закона неопходно је спроводити и сталне програме еколошке едукације на свим нивоима и охрабрити људе да се укључе у активности усмерене на заштиту околине за чиме је уочена и потреба и спремност у општинама Сурдулица и Трн. Еколошки проблеми данас постају једна од најактуелнијих тема, како у свету тако и од нас, па је стога информисање, пре свега младих, из ове области од изузетног значаја.

Чланови пројектног тима из општине Сурдулица, Србија и Трн, Бугарска, су заједничким радом уочили потребу за унапређењем односа младих према животној средини, односно неопходност промене њихове свести о потреби заштите и очувања животне средине. Те промене би се спровел е кроз развијање модела заједничких обука и активности у прекограничном региону. Поред имплементације активности о подизању свести младих о еколошким проблемима партнери ће и финансијски помоћи све активности.

Серија заједничких радионица, кампова и акција, заједничка израда двојезичних публикација, израда интернет сајта и успостављање ЛМС ( Learning Management System ) система за учење на даљину, заједнички пројектни менаџмет као и заједнички мониторинг пројекта омогућавају развијање стабилне и дугорочне сарадње младих као и стабилну партнерску сарадњу између школа у прекограничном региону. Сами циљеви пројекта јасно су усмерени ка заштити животне средине. Кроз пројекат ће се развити модел систематског јачања капацитета младих који ће својим ангажовањем и залагањем моћи да утичу на најширу локалну заједницу у циљу подизања свести о очувању животне средине што не изискује финансијска средства већ бољу организованост самих корисника.

http://seminari.skolapancic.edu.rs Приступ бази података је могућ коришћењем следећих параметара: -Username: -gost --------Password: --ekologija

ПОЧЕТНА СТРАНА ...
Разлози за реализацију пројекта
Општине Сурдулица и Трн
Школе - партнери на пројекту
Главне активности на пројекту
Пројектни тим
Албуми са фотографијама

ПОВРАТАК НА САЈТ ШКОЛЕ

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат брoj: 2007CB16IPO006-2011-2-82

Ова страница је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007 CB 16 IPO 006. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је ПШШ ''Јосиф Панчић'' и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.