Пољопривредно шумарска школа

Земеделско и горско училище ''Јосиф Панчић'', Сурдулица

Средно общообразователно училище “Гео Милев” , Трън

Език

Име на проекта: Повишаване на осведомеността на младите хора за важността от опазването на околната среда ЕКОУЧИЛИщЕ

DATABASE материали, използвани в семинарите в проекта ECOSCHOOL:

ДОБРЕ ДОШЛИ

на сайта на проекта ЕКОШКОЛА (Ecoschool)

Проектът се реализира в периода от 22.01.2013 до 21.01.2014. година и партньорите по проекта са ПШШ ''Йосиф Панчић'' - Сурдулица и СОУ "Гео Милев" от Трън, Република България.

Общата цел на проекта е: да спомогне за повишаване на информираността и действията на публичния заинтересовани в областта на екологията чрез обучение и съвместни операции в граничния регион.

 

Специфична цел: Разработване на модел за трансгранично сътрудничество и комуникация за активното участие на младите хора за повишаване на нивото на информираност на заинтересованата общественост за значението на опазването на околната среда в Сурдулица-Сърбия и Трън- България

 

Общият бюджет на проекта е 69952,00 евра, от които

бюджета на ПШШ '' Jосиф Панчић'' е 48665,33 евро и

бюджет СОУ'' Гео Милев'' е 21286,60 евро.

http://seminari.skolapancic.edu.rs Достъпът до базата данние възможно, като се използват следните параметри:

-Username: -gost --------Password: --ekologija

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА...
Причините за изпълнението на проекта
Общини Сурдулица и Трн
Училища - партньори в проекта
Основните дейности по проекта
Екипът на проекта
Албуми със снимки

Обратно към началната страница

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Номер на проекта: 2007CB16IPO006-2011-2-82

Тази страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007 CB 16 IPO 006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ПШШ ''Јосиф Панчић'' и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.