Пољопривредно шумарска школа


Мисао коју следимо:
“Омладина ће тек дубоким познавањем и проучавањем природе наше земље показати колико воли и поштује своју отаџбину".
Јосиф Панчић
Пољопривредно шумарска школа
ПОЧЕТНА
ИСТОРИЈАТ
СМЕРОВИ
ЕКОНОМИЈА
ЗАПОСЛЕНИ
ЗА УЧЕНИКЕ
ЗА РОДИТЕЉЕ
ЛОКАЦИЈА/КОНТАКТ
ГАЛЕРИЈА

Линк ка страници пројекта ECOSCHOOL

Чиме се поносимо:

 • Традицијом, дугом више од пола века
 • Својим ученицима
 • Стручним наставним кадром
 • Квалитетном сарадњом са локалном заједницом
 • Бројним пројектима у последњих пар година
 • Школском економијом са преко 300 ха земље
 • Школским парком

 • Општина Сурдулица  
  Шумарски факултет Београд    
  Fabrika kamene vune KNAUF   Ветеринарска станица Сурдулица
  Власинске хидроелектране   Власинске хидроелектране
  ТО Сурдулица   Србијашуме - ШГ Врање
  Министарство просвете

  У школској 2017-2018 години, школа има 12 оделења са укупно 237 ученика на четири смера IV-ог степена и то:

  У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ


  1. ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР - 2 оделења

  По завршетку овог смера ученици ће бити оспособљени за обављање послова у области ратарске производње, подизања и неге воћњака, повртарству и тд.   Они који желе да наставе школовање, могу се уписати на ветеринарски, пољопривредни, природно-математички факултет и на друге факултете и академије. Најважнији предмети: биологија, хемија, воћарство, виноградарство, заштита биља, пољ.техника, анатомија и сточарство

   

  2. ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР - 4 оделења

    По завршетку овог смера ученици ће бити оспособљени за обављање послова у области рада ветеринарских техничара за рад у ветеринарским станицама и амбулантама, кланицама, млекарама и на фармама. Школовање могу наставити на факултету ветеринарске медицине, медицинском факултету, пољопривредном, природно- математичком, на свим вишим школама и академијама. Најважнији предмети на смеру су: биологија и хемија као опште-образовни, а од стручних: анатомија, латински језик, фармакологија, патологија, заразне болести, породиљство, хирургија, унутрашње болести, као и изборни предмети. Школа поседује опремљене кабинете, а пракса се обавља у сопственој ветеринарској амбуланти отвореној почетком ове године, а такође и на економији школе и у ветеринарским станицама и амбулантама на територији општине. (СЛИКЕ: Отварање амбуланте 23.01.2012 )


  У ПОДРУЧЈУ РАДА ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

  1. ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР - 4 оделења

    Овај смер похађају ученици из скоро целе Србије. Школа поседује сопствену шуму за потребе извођења наставе као и парк око школе који има 51 врсту дрвећа лишћара и четинара и 12 врста жбунова. Велика је могућност уписа на многе факултете као нпр. на Грађевински факултет јер се на смеру изучава техничко цртање и геодезија, уређење бујица и шумске комуникације. Најважнији предмети: ловство, ентомологија, фитопатологија, производња садног материјала, дендрологија са фитоценологијом, анатомија и својства дрвета, педологија са геологијом, планирање и газдовање шумама, искоришћавање шума и др.

   


  2. ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО - 2 оделења

  На овом смеру ученици изучавају процес лова и риболова, проучавају врсте и начин гајења дивљачи и риба као и технике лова. Предмети који се изучавају на овом смеру су: Шумска хидрологија, Ихтиологија, Технике лова и риболова, Производња и гајење дивљачи и риба и др. Смер је врло перспективан јер на њему ученици уче како да очувају природна богатства наших шума, вода и ловишта, и да унапреде екотуристичке потенцијале. После завршетка овог смера ученик има положен Ловачки испит и постаје члан ловачког и риболовачког удружења. Могућност запослења је велика: Ловачка и Риболовачка удружења, ЈП. Србијашуме, Национални паркови, Ловишта. Рибњаци, Предели изузетних одлика (Власина, Винатовача, Стара планина...и др.)  ПОЧЕТНА
  ИСТОРИЈАТ
  СМЕРОВИ
  ЕКОНОМИЈА
  ЗАПОСЛЕНИ
  ЗА УЧЕНИКЕ
  ЗА РОДИТЕЉЕ
  ЛОКАЦИЈА/КОНТАКТ
  ГАЛЕРИЈА

  ПШШ ''Јосиф Панчић''   www.skolapancic.edu.rs   ®   2011     e-mail: jpancic@open.telekom.rs