Пољопривредно шумарска школа

Пољопривредно шумарска школа ''Јосиф Панчић'', Сурдулица

Средња општеобразовна школа ''Гео Милев'', Трн

Jезик

Назив пројекта: Повећање свести младих о значају заштите животне средине - ЕКОШКОЛА

БАЗА ПОДАТАКА материјала који су коришћени на радионицама у оквиру пројекта ECOSCHOOL:

Д О Б Р О Д О Ш Л И

на странице пројекта ЕКОШКОЛА (Ecoschool)

Пројекат се реализује у периоду од 22.01.2013 године до 21.01.2014. године а партнери на пројекту су ПШШ ''Јосиф Панчић'' – Сурдулица и СОУ “Гео Милев” из Трна - Република Бугарска.

Oпшти циљ пројекта је : Допринети повећању обавештености и деловања заинтересоване јавности у области екологије кроз обуку и заједничке активности у прекограничном региону

 

Посебни циљ: Развијање модела прекограничне комуникације и сарадње за активно учешће младих у подизању степена свести заинтересоване јавности о значају очувања животне средине у општинама Сурдулица,Србија и Трн, Бугарска

 

Укупан буџет пројекта је 69 952,00 еура од чега

буџет ПШШ ''Јосиф Панчић'' износи 48 665,33 еура а

буџет СОУ ''Гео Милев'' из Трна 21 286,60 еура.

 

http://seminari.skolapancic.edu.rs Приступ бази података је могућ коришћењем следећих параметара: -Username: -gost --------Password: --ekologija

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОЈЕКТУ...
Разлози за реализацију пројекта
Општине Сурдулица и Трн
Школе - партнери на пројекту
Главне активности на пројекту
Пројектни тим
Албуми са фотографијама

ПОВРАТАК НА САЈТ ШКОЛЕ

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат брoj: 2007CB16IPO006-2011-2-82

Ова страница је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007 CB 16 IPO 006. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је ПШШ ''Јосиф Панчић'' и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.