Пољопривредно шумарска школа


Мисао коју следимо:
“Омладина ће тек дубоким познавањем и проучавањем природе наше земље показати колико воли и поштује своју отаџбину".
Јосиф Панчић
Пољопривредно шумарска школа
ПОЧЕТНА
ИСТОРИЈАТ
СМЕРОВИ
ЕКОНОМИЈА
ЗАПОСЛЕНИ
ЗА УЧЕНИКЕ
ЗА РОДИТЕЉЕ
ЛОКАЦИЈА/КОНТАКТ
ГАЛЕРИЈА

Линк ка страници пројекта ECOSCHOOL

Чиме се поносимо:

 • Традицијом, дугом више од пола века
 • Својим ученицима
 • Стручним наставним кадром
 • Квалитетном сарадњом са локалном заједницом
 • Бројним пројектима у последњих пар година
 • Школском економијом са преко 300 ха земље
 • Школским парком

 • Општина Сурдулица  
  Шумарски факултет Београд    
   
  Власинске хидроелектране   Власинске хидроелектране
  ТО Сурдулица   Србијашуме - ШГ Врање
  Министарство просвете

  Школска економија


  Осим школске зграде у којој се налазе учионице, кабинети, канцеларије и две спортске сале, школа поседује и више објеката који служе за смештај животиња и машина и опреме за потребе практичне наставе. Школа поседује и преко 300 ха земљишта свих типова, од плодних ораница, воћњака, винограда, ливада, пашњака, до различитих типова шума - букове, борове, и мешовите шуме. Комплетну школску економију приказаћемо кроз 7 целина и то: Механизација, Стаја са коралом, Живинарник, Воћњаци, Пластеник, Ратарске површине и Шуме.

  Механизација

  Школа поседује пољопривредне и грађевинске машине: тракторе, булдожере, камион, ваљак, прикључне машине итд. Све ове машине, као и машине у радионици служе за обуку ученика на конкретним пословима и њихово упознавање са активностима и проблемима који их сутра очекују у пракси. >>>>>

  Стаја са коралом

  У току 2007/08 године, школа је кроз два пројекта укупне вредности близу 50000 ЕУР у потпуности реновирала и опремила стају за десетак грла, набавила опрему за савремено измузиште и направила летњи корал. Тиме је омогућено, безбедно, квалитетно и савремено извођење практичне наставе за ђаке ветеринарске и пољопривредне струке. >>>>>

  Живинарник

  У склопу школске економије школа поседује зграду у којој је инсталирана опрема за смештај и исхрану 1000 кока носиља. Ово је објекат који, поред тога што омогућава практичну едукацију и стицање знања ученицима ветеринарске и пољопривредне струке представља и извор финансијских средстава за потребе школе којих никад није довољно. >>>>>

  Воћњаци
  Школа на укупној површини од више хектара поседује засаде јабуке, шљиве, крушке, леске, вишње, грожђа, кајсије, брескве и осталих воћних врста. Све те засаде, подигли су и одржавају их ученици наше школе у склопу практичне наставе уз помоћ и надзор својих професора и наставника практичне наставе. >>>>>
  Пластеник

  У другој половини 2006 године, кроз реализацију пројекта оснивања АИЦС-а (Агроинформативни центар Сурдулица) набављен је и савремени пластеник површине 200 м 2 , са пратећом опремом – системом за наводњавање (кап по кап) и системом за догревање пластеника. Од тада се непрекидно у пластенику одвија практична настава за ученике пољопривредног смера. >>>>>

  Ратарске површине

  Школа сваке године, првенствено за потребе исхране сопствених животиња на економији, засејава више хектара усева и то пшенице, јечма, овса, ражи, тритикале, кукуруза и кромпира. Такође са десетак хектара својих ливада и пашњака редовно убира летину и складишти за потребе исхране животиња током зиме. >>>>>

  Шуме

  Школа осим пољопривредних добара, поседује и газдује и са делом шуме, а то је ГЈ „Бубавица”. Шума је 1957. године, предата на коришћење школи и припојена школској економији. Од тада ове шуме служе за извођење стручне наставе из стручних шумарских предмета (гајење и подизање шума, искоришћавање шума, расадничка производња, уређивање шума). Осим у ове сврхе, продајом произведених сортимената од дрвета и других шумских производа добијају се средства која се користе за набавку потребне механизације и за опремање кабинета за очигледну наставу. >>>>>
  ПОЧЕТНА
  ИСТОРИЈАТ
  СМЕРОВИ
  ЕКОНОМИЈА
  ЗАПОСЛЕНИ
  ЗА УЧЕНИКЕ
  ЗА РОДИТЕЉЕ
  ЛОКАЦИЈА/КОНТАКТ
  ГАЛЕРИЈА

  ПШШ ''Јосиф Панчић''   www.skolapancic.edu.rs   ®   2011     e-mail: jpancic@mts.rs