Пољопривредно шумарска школа


Мисао коју следимо:
“Омладина ће тек дубоким познавањем и проучавањем природе наше земље показати колико воли и поштује своју отаџбину".
Јосиф Панчић
Пољопривредно шумарска школа
ПОЧЕТНА
ИСТОРИЈАТ
СМЕРОВИ
ЕКОНОМИЈА
ЗАПОСЛЕНИ
ЗА УЧЕНИКЕ
ЗА РОДИТЕЉЕ
ЛОКАЦИЈА/КОНТАКТ
ГАЛЕРИЈА

Линк ка страници пројекта ECOSCHOOL

Чиме се поносимо:

 • Традицијом, дугом више од пола века
 • Својим ученицима
 • Стручним наставним кадром
 • Квалитетном сарадњом са локалном заједницом
 • Бројним пројектима у последњих пар година
 • Школском економијом са преко 300 ха земље
 • Школским парком

 • Општина Сурдулица  
  Шумарски факултет Београд    
   
  Власинске хидроелектране   Власинске хидроелектране
  ТО Сурдулица   Србијашуме - ШГ Врање
  Министарство просвете
  Пољопривредно шумарска школа је основана 1957 године под именом Школа за планинско газдовање:

  1. Циљ оснивања школе:

  Oсновни иницијатор, крeатор и утемељивач Школе за планинско газдовање, и први директор Школе, био је Јован Јоца Петровић, дипломирани инжењер пољопривреде. Оснивањем школе, остварила му се животна жеља да се кроз мултидисциплинарни наставни план и програм Школе, основни животни ресурси у брдско-планинском подручју (земљишта и воде) ставе у функцију благодети човека уз помоћ научних метода. Млади инжењер Јован Петровић, радећи на терену као ретко ко, спознао је у пракси негативне последице деструктивног деловања ерозионих процеса и настајања земљишта као природног богатства од општег интереса и проблема развоја брдско-планинске пољопривреде - иницирао је многобројне идеје и активности код надлежних државних органа, институција и привредних субјеката у ондашњем срезу, Републици и на савезном нивоу. Далеке 1957. године надлежни органи донели су одговарајућа акта о формирању Школе за планинско газдовање у Сурдулици, која добија име ”Јосип Броз Тито”.

   


  2. Допринос школе развоју читавог краја

  Наведеним мултидисциплираним наставним планом и програном Школе створена је реална претпоставка за остваривање квалитетног наставног процеса. У том процесу образовани су стручњаци техничари за планинско газдовање. Основни смисао рада овог стручног кадра је рационално коришћење свих расположивих ресурса брдско-планинског подручја у функцији привредног, културног, туристичког, укупног, целовитог, интегралног развоја брдско планинског подручја.

  На школској економији ''Бубавица'', ерозијом и бујицама угроженом земљишту, на површинама деградираних шикара и шума - практичном наставом, радом вредних руку ученика и наставника подизани су антиерозиони објекти, засади воћњака, малина, травне површине. Практичном применом знања стеченог у теоретском наставном процесу на месту подивљалих бујичних потока и ерозијом деградираног земљишта појављују се површине под питомом воћарском и другом флором. Ерозија је побеђена...

  Практична настава извођена је и на оголелим падинама Власинског језера подизањем четинарских шума, као и на великом броју бујичних локалитета у околини Сурдулице. Значајна пажња у практичној настави посвећена је и хортикултурним радовима. Код свих објеката Власинских хидроелектрана ученици Школе су оставили неизбрисив траг који и данас сведочи о томе.

  3. Сви запошљени и сви ученици - У школи је за 54 године постојања радило преко 200 професора и осталих радника а похађало је и завршило преко 5000 ученика


  4. Сви директори школе – Школу је кроз њено постојање водило 7 директора:

  Сви директори школе

  Период....

  Јован Петровић

  1957 - 1974

  Никола Аврамов

  1974 - 1994

  Драгољуб Станковић

  1994 - 2001

  Љиљана Поповић

  2002 - 2003

  Љубиша Ранђеловић

  2004 - 2008

  Јордан Ташић 2009 - 2013

  Зорица Томић

  садашњи директор   

  ПОЧЕТНА
  ИСТОРИЈАТ
  СМЕРОВИ
  ЕКОНОМИЈА
  ЗАПОСЛЕНИ
  ЗА УЧЕНИКЕ
  ЗА РОДИТЕЉЕ
  ЛОКАЦИЈА/КОНТАКТ
  ГАЛЕРИЈА
  ПШШ ''Јосиф Панчић''   www.skolapancic.edu.rs   ®   2011     e-mail: jpancic@mts.rs